انجمن قارچ شناسی ایران http://www.msir.ir News Rss File سخنرانی با عنوان "تولید مکانیزه قارچ خوراکی دکمه‌ایی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها" http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5108 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5108 تعویق برگزاری کنگره بین المللی قارچ شناسی 2022 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5104 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5104 تعویق برگزاری کنگره بین المللی قارچ شناسی 2022 برگزاری یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن به شکل مجازی http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5101 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5101 برگزاری مجمع عمومی انجمن به شکل مجازی یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن قارچ‌شناسی ایران (فراخوان دوم) http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5100 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5100 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن قارچ‌شناسی ایران (فراخوان دوم) برگزاری وب کنفرانس " سرقت علمی، دستبرد فکری- Plagiarism" http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5099 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5099 لیست جدید اعضای انجمن با آخرین وضعیت پرداخت حق عضویت http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5098 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5098 لیست جدید اعضای انجمن با آخرین وضعیت پرداخت حق عضویت یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن قارچ‌شناسی ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4098 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4098 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن قارچ‌شناسی ایران تخفیف ویژه برای پرداخت حق عضویت های معوقه http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4096 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4096 تکمیل اطلاعات و مدارک اعضای انجمن http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4094 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4094 تکمیل اطلاعات و مدارک کلیه اعضای انجمن گزارش برگزاری کنگره قارچ شناسی ایران در IMA Fungus (انجمن بین المللی قارچ شناسی) http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4093 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4093 به روز کردن آدرس پست الکترونیک (فوری) http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4092 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4092 برگزاری جلسه هيات مديره انجمن قارچ‌شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4091 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4091 برگزاری جلسه هيات مديره انجمن قارچ‌شناسي ايران فراخوان بورسیه دانشجو در کشور تایلند (فوری) http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4090 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4090 فراخوان بورسیه دانشجو در کشور تایلند (فوری) حمایت انجمن از پایان نامه دانشجویی http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4089 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4089 حمایت انجمن از پایان نامه دانشجویی برگزاری چهارمین جلسه دوره چهارم هيات مديره انجمن قارچ‌شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4088 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4088 برگزاری چهارمین جلسه دوره چهارم هيات مديره انجمن قارچ‌شناسي ايران عضویت در انجمن قارچ شناسی ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4087 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4087 آخرین مهلت پرداخت هزینه های کنگره http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4086 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4086 آخرین مهلت پرداخت هزینه های کنگره دومین فراخوان چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4085 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4085 دومین فراخوان چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران اولین فراخوان چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4084 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4084 اولین فراخوان چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران انتخاب کتاب جنس های قارچ ها به عنوان کتاب سال وزارت جهاد کشاورزی http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4083 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4083 انتخاب کتاب جنس های قارچ ها به عنوان کتاب سال وزارت جهاد کشاورزی انتشار کتاب جنس های قارچ ها و شبه قارچ های ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4082 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4082 انتشار کتاب جنس های قارچ ها و شبه قارچ های ایران حمایت از پایان نامه های دانشجویی http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4081 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4081 حمایت از پایان نامه های دانشجویی برگزاري دوره آموزشی آشنایی با اصول تولید و پرورش قارچ هاي خوراکی و دارویی http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4080 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4080 برگزاري دوره آموزشی آشنایی با اصول تولید و پرورش قارچ هاي خوراکی و دارویی شیوه نامه فعالیت کمیته دانشجویی و حمایت انجمن قارچ‌شناسی ایران از پایان‌نامه/رساله http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4079 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4079 شیوه نامه فعالیت کمیته دانشجویی و حمایت انجمن قارچ‌شناسی ایران از پایان‌نامه/رساله شماره جديد (15) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4078 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4078 شماره جديد (15) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد عضویت در کانال تلگرام انجمن http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2064 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2064 عضویت در کانال تلگرام انجمن کتاب قارچ های دارویی ایران منتشر شد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2054 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2054 کتاب قارچ های دارویی ایران تالیف دکتر محمدرضا آصف منتشر شد حمایت انجمن قارچ شناسی ایران از پایان نامه/رساله http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2053 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2053 گزارشی از برگزاری دومین کنگره قارچ شناسی ایران در مجله IMA fungus http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2052 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2052 گزارشی از برگزاری دومین کنگره قارچ شناسی ایران در مجله IMA fungus خلاصه مقالات دومين كنگره قارچ شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 خلاصه مقالات دومين كنگره قارچ شناسي ايران دومين كنگره قارچ شناسي ايران برگزار گرديد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 راه اندازي دو شاخه علمي جديد در انجمن http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 راه اندازي دو شاخه علمي جديد در انجمن انتشار كتاب واژه هاي قارچ شناسي، تاليف دكتر جعفر ارشاد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 انتشار كتاب واژه هاي قارچ شناسي، تاليف دكتر جعفر ارشاد اطلاعيه حمایت‌ انجمن قارچ شناسی ایران از پایان نامه/ رساله دانشجويي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 اطلاعيه حمایت‌ انجمن قارچ شناسی ایران از پایان نامه/ رساله دانشجويي آئين‌نامه‌هاي حمايت از پايان‌نامه‌ها و نشر كتاب توسط انجمن http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 دستورالعمل مربوط به حمايت از پایان نامه/رساله و تشویق دانشجویان به فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچ شناسی و آئين‌نامه‌نشر كتاب توسط انجمن در سايت قرار گرفت. اعضاي انجمن مي توانند جهت مطالعه موارد فوق به منوي اصلي مراجعه نمايند. برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز فیلوژنتیک در دانشگاه تبریز http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز فیلوژنتیک در دانشگاه تبریز مسئوليت تهيه خبرنامه انجمن قارچ شناسي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 مسئوليت تهيه خبرنامه انجمن قارچ شناسي تشكيل شاخه هاي علمي در انجمن قارچ شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 تشكيل شاخه هاي علمي در انجمن قارچ شناسي ايران تاسيس اتحاديه انجمنهاي علوم گياهپزشكي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 تاسيس اتحاديه انجمنهاي علوم گياهپزشكي قابل توجه ثبت‌نام كنندگان در ايام كنگره گياهپزشكي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 قابل توجه ثبت‌نام كنندگان در ايام كنگره گياهپزشكي چاپ و انتشار نخستين شماره از مجله Mycologia Iranica http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 نخستين شماره از مجله ميكولوژيا ايرانيكا (مجله علمي انجمن قارچ شناسي ايران) چاپ و در غرفه انجمن قارچ شناسي ايران عرضه خواهد شد. اعضاي انجمن مي توانند با مراجعه به غرفه انجمن قارچ شناسي يك نسخه ار شماره اخير را دريافت نمايند. همچنين افراد غيرعضو انجمن قارچ شناسي مي توانند نسبت به خريد مجله در محل غرفه اقدام نمايند. 93/4/16: پنجمین مجمع عمومی عادي انجمن قارچ‌شناسی ایران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 به اطلاع کلیه اعضاء انجمن قارچ‌شناسی ایران می‌رساند که پنجمین مجمع عمومی عادی انجمن در روز یکشنبه در تاريخ 93/6/2 از ساعت 16:30 در حاشيه كنگره گياهپزشكي و در محل دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود و بدین‌وسیله از کلیه اعضای انجمن برای شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید. ثبت نام اعضاي انجمن در كنگره گياهپزشكي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 به اطلاع اعضاي محترم انجمن قارچ شناسي ايران مي رساند كه تخفيف ويژه اعضاي انجمن هاي علمي در كنگره بيست و يكم گياهپزشكي تنها شامل آندسته از اعضاي انجمن مي شود كه حق عضويت خود در سال 92 را پرداخت نموده باشند. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران در دانشگاه ارومیه http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=20 بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران در دانشگاه ارومیه انجمن قارچ‌شناسي به عنوان يكي از حاميان همايش يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=19 هفتمين همايش يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي در ارديبهشت ماه 1393 در دانشگاه كردستان برگزار خواهد شد. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت همايش به آدرس http://www.caar.ir/ مراجعه نمايند. جايزه دكتر حجارود http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 چارت انجمن قارچ شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=17 در جلسه هيئت مديره انجمن كه در تاريخ چهارم ديماه جاري برگزار گرديد چارت انجمن قارچ شناسي ايران نهايي و مصوب گرديد. براي مشاهده به صفحه چارت انجمن در منوي اصلي سايت مراجعه نماييد. (92/10/8) شماره جديد (1-4) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16 شماره جديد (1-4) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد كارت عضويت انجمن http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 كارت عضويت انجمن معرفي نمايندگان انجمن در استان ها و نواحي مختلف كشور http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14 معرفي نمايندگان انجمن در استان ها و نواحي مختلف كشور اخبار مربوط به پايان نامه‌هاي دانشجويي در دست اجرا http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13 تاريخچه قارچ شناسي در ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 تاريخچه قارچ شناسي ايران تهيه شده توسط دكتر ارشاد به مطالب سايت انجمن اضافه گرديد چكيده مقالات ارايه شده در اولين كنگره قارچ شناسي ايران http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 به منظور دسترسي به چكيده مقالات اولين كنگره قارچ شناسي ايران بر روي لينك زير كليك كنيد. اولين كنگره قارچ شناسي ايران طي روزهاي 14-12 شهريور ماه در دانشگاه گيلان برگزار گرديد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10 اولين كنگره قارچ شناسي ايران طي روزهاي 14-12 شهريور ماه در دانشگاه گيلان برگزار گرديد شماره جديد (2-3) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9 http://www.msir.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9 شماره جديد (2-3) خبر نامه انجمن قارچ شناسي منتشر شد