English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328 و شماره همراه 09913026118
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
توافق نامه انجمن قارچ شناسي ايران با آقاي دكتر حجارود در خصوص اهداي جايزه‌اي تحت عنوان "جايزه دكتر حجارود"

بسمه تعالی

توافق نامه

 

                توافقی به شرح زیر بین آقای دکتر قربانعلی حجارود استاد ممتاز و بازنشسته دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (که از این پس دکتر حجارود نامیده می‌شود) از یک سو و انجمن علمی قارچ‌شناسی ایران به نمایندگی دکتر جعفر ارشاد، رییس هیات مدیره انجمن (که از این پس انجمن نامیده می‌شود) از سوی دیگر منعقد می‌گردد:

 

ماده 1- موضوع

            به منظور تشویق و ترغیب قارچ‌شناسان ایران در پیشبرد و اعتلای سطح قارچ‌شناسی در ایران و جهان، جایزه‌ای به نام  ًجایزه دکتر حجارود ً هر دو سال یک بار و همزمان با برگزاری کنگره قارچ‌شناسی، به موثرترین فرد در ارتقاء اهداف انجمن از نقطه نظر پژوهشی و آموزشی اهداء می‌گردد.

 

ماده 2- مدت

            این توافق نامه از سال 1392 شروع و تا زمان نامعین ادامه خواهد داشت.

 

ماده 3- تعهد دکتر حجارود

1-     دکتر حجارود برای هر دوره جایزه‌ای مناسب در نظر گرفته و تهیه می‌نمایند.

2-     دکتر حجارود حداکثر شش ماه قبل از تاریخ اهداء جایزه هر دوره، آمادگی خود را جهت تهیه جایزه به اطلاع انجمن می‌رسانند.

 

ماده 4- تعهدات انجمن

1- انجمن موضوع جایزه را در تارنما (سایت) خود درج می‌نماید و علاوه براین به نحو مقتضی موضوع را به اطلاع اعضاء خود می‌رساند.

2- انجمن گروهی متشکل از سه نفر که خود داوطلب دریافت جایزه نیستند (گروه ممیزی) را برای گزینش شایسته‌ترین فرد از بین داوطلبان تعیین می‌نماید.

3- انجمن وقت کافی در برنامه مجمع عمومی خود برای اهداء جایزه منظور می‌نماید.

4- انجمن حكم جايزه را به صورت لوح به فرد برگزيده اهدا مي‌نمايد.

 

ماده 5- شرایط داوطلب دریافت جایزه

1- عضو داوطلب شخصاً درخواست خود را برای دریافت جایزه دکتر حجارود به انجمن ارایه دهد یا شخص دیگری او را معرفی نماید، در این صورت انجمن از فرد معرفی شده، درخواست ارسال مدارک و مستندات خواهد کرد.

2- عضو انجمن قارچ‌شناسان ایران باشد.

3- فعالیت پژوهشی و یا آموزشی او در زمینه قارچ‌شناسی ایران باشد.

4- بخشي از نوشته‌های او در ایران چاپ شده باشد.

5- قبلاً جایزه دکتر حجارود را دریافت نکرده باشد (به هر فرد فقط یک بار این جایزه تعلق می‌گیرد).

6- مدارک و مستندات خود را جهت بررسی و ارزیابی حداکثر یک ماه پس از اعلام اهداء جایزه دکتر حجارود، به نشانی اعلام شده ارسال نماید.

 

 

ماده 6- ارزیابی مدارک داوطلبان

1- گروه ممیزی (بند 2 ماده 4) یک نفر را به عنوان هماهنگ‌کننده از بین خود انتخاب می‌کنند.

2- گروه به فراخور هر دوره ضوابطی جهت ارزیابی و تعیین شایسته‌ترین فرد تدوین می‌نماید.

3- حداکثر دو ماه قبل از اهداء جایزه، شایسته‌ترین فرد از بین داوطلبان همراه با صورتجلسه به انجمن اعلام شود.

 

ماده 7- تغییر توافق نامه

            این توافق نامه با رضایت طرفین قابل تغییر است.

 

ماده 8- نسخ

            این توافق نامه در هشت ماده و در دو نسخه متحدالمتن تنظیم گردیده است و هر نسخه آن نزد یکی از طرفین می‌باشد.

 

 

 

 

                                            دکتر قربانعلی حجارود                                                                        دکتر جعفر ارشاد

                                                                                                                                           نماینده انجمن قارچ‌شناسی ایران

 

 

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک