English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328 و شماره همراه 09913026118
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
آئين نامه انتشار مجله Mycologia iranica

بسمه تعالی

 

آئین‌نامه چاپ و انتشار

نشریه قارچ‌شناسی

 

انجمن علمی قارچ‌شناسی ایران که از این پس در این آئین‌نامه انجمن نامیده می‌شود. در راستای یکی از اهداف خود و
به منظور انتشار یافته‌ها و تازه‌های، دانش قارچ‌شناسی در ایران و خارج از کشور (بند 6-5 از ماده 5- اساسنامه انجمن) و مآلاً ارتقاء علم قارچ‌شناسی و با کسب مجوز از مقامات و موسسات مربوط و ذیصلاح، اقدام به نشر نشریه‌ای براساس موارد زیر می‌نماید:

 

1- نام نشریه و ویژگی‌های آن

1-1- نام نشریه قارچ‌شناسی (نام لاتین (Mycologia Iranica)می‌باشد که مجوز انتشار آن از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور) طی نامه 44909/3 مورخ 30/2/1391 و وزارت ارشاد اسلامی (اداره کل مطبوعات داخلی) طی نامه 2/2247/91 مورخ 1/8/1391 کسب گردیده است. و در این آئین نامه منبعد نشریه نامیده می‌شود.

2-1- شاپا (ISSN)نشریه  9664-2382 می‌باشد که  در مورخ  1393/2/7   از سوی کتابخانه ملی (مرکز ملی شاپا) ابلاغ گردیده است.

3-1- نشریه سالی یک جلد و فعلاً در دو شماره (دو فصلنامه) انتشار می‌یابد.

4-1- در هر شماره حداقل هفت فقره مقاله تحقیقاتی در زمینه قارچ‌شناسی در دست کم 60 صفحه درج می‌گردد.

5-1- مقالات به زبان انگلیسی خواهند بود.

6-1- قطع نشریه رحلی و محل انتشار آن فعلاً تهران می‌باشد.

7-1- انجمن هیچ گونه حق‌التحریر به نویسندگان مقالات پرداخت نمی‌‌‌‌‌کند.

8-1- علاوه بر مقالات، نوشته‌هایی که به صورت تک نگار (منوگراف) پیرامون موضوع خاصی تهیه شده باشند. نیز برای چاپ در نشر پذیرفته می‌شوند. در این حالت یک شماره ضمیمه (supplement)نشریه به طور کامل به هر یک از این نوع نوشته‌ها اختصاص می‌یابد.

 

2- صاحب امتیاز و مدیر مسئول

1-2- صاحب امتیاز نشریه انجمن علمی قارچ‌شناسی ایران می‌باشد.

2-2- مدیر مسئول نشریه یکی از اعضاء پیوسته انجمن خواهد بود که از سوی انجمن به واحدهای ذیربط دولتی جهت تایید معرفی می‌گردد.

3-2- وظائف مدیر مسئول در قبال انتشار نشریه، مطابق دستورالعمل‌های جاری واحدهای مذکور می‌باشد.

4-2- مادام که مدیر مسئول پذیرفته شده، خود از همکاری با نشریه کنارگیری نکرده یا اینکه بنحوی از انحاء همکاری او قطع نشده، است، مسئولیت او ادامه خواهد داشت.

 

3- هیات تحریریه شرایط، نحوه انتخاب و وظائف

1-3- به منظور مدیریت پذیرش و چاپ مقالات، نشریه دارای هیات تحریه‌ای مرکب از حداقل هفت نفر با رتبه علمی دانشیار به بالا خواهد بود.

2-3- در موارد استثاء یک نفر استادیار با سوابق علمی بسیار قوی (با تشخیص کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور) نیز می‌تواند
به عضویت هیات تحریریه در آید.

3-3- با پیشنهاد هیات تحریریه مذکور در بند 1-3- افراد برجسته غیر هیات علمی ولی با سابقه پژوهشی قوی نیز می‌توانند
به هیات تحریریه اضافه گردند.

4-3- هیات تحریریه مجاز است به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، مشاورانی از متخصصان قارچ‌شناسی خارج از کشور انتخاب نماید.

5-3- انتخاب اعضاء مذکور در بندهای 1-3 و 2-3 به استناد بندهای 2-13 و 3 از ماده 16 اساسنامه به عهده هیات مدیریه انجمن خواهد بود.

6-3- مدت عضویت اعضاء ذکر شده در بندهای 1-3، 2-3 و 3-3 سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

7-3- اعضاء هیات تحریریه مذکور در بندهای 1-3، 2-3 و 3-3 هر یک باید حداقل دارای 10 مقاله علمی- پژوهشی معتبر در زمینه قارچ‌ها باشند، که دست کم پنج مقاله آن نمایه‌سازی بین‌المللی بوده و همچنین در حداقل پنج مقاله از ده مقاله مذکور نفر اول باشند. لازم است اعضاء ذکر شده در بندهای 1-3 و 2-3 عضو پیوسته انجمن باشند.

8-3- برای انتخاب اعضاء هیات تحریریه مذکور در بندهای 1-3 و 2-3، مدیر مسئول فرم داوطلبی عضویت در هیات تحریریه را برای اعضاء واجد شرایط انجمن ارسال می‌دارد. حداکثر چهار هفته پس از جمع‌آوری مدارک و پیشینه علمی داوطلبان، در یکی از نشست‌های هیات مدیریه و با شرکت مدیر مسئول، نسبت به انتخاب و معرفی اعضاء هیات تحریریه اقدام می‌شود و سپس عضویت آنان طی حکم جداگانه برای هر یک از سوی هیات مدیریه صادر می‌گردد.

9-3- احکام افراد مذکور در بند 3-3 نیز توسط هیات مدیره صادر می‌شود.

10-3- تا تعیین و معرفی اعضاء جدید، اعضاء قبلی هیات تحریریه به وظایف و کار خود ادامه خواهند داد.

11-3- هیات تحریریه منتخب در اولین جلسه خود نسبت به تفکیک وظائف (به عنوان سردبیر، مدیر داخلی و غیره) اقدام می نماید.

12-3- عضو یا اعضاء منتخب با قید سمت هر یک در هیات تحریریه (مثل سردبیر و مدیر داخلی) همراه با مدارک لازم از آنان
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور) توسط مدیر مسئول معرفی می‌گردند.

13-3- چنانچه همکاری هر یک از اعضاء مذکور در بندهای 1-3 و 2-3- قبل از انقضای مدت عضویت (بند 6-3) بنحوی از انحاء
با هیات تحریریه قطع گردد، نفر (ات) جانشین مطابق بند 8-3- انتخاب گردیده و برابر بند 12-3- به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری معرفی می‌شوند.

14-3- مدیر مسئول مختار است در جلسات هیات تحریریه شرکت نماید.

15-3- به منظور بررسی مقالات رسیده، هیات تحریریه مجاز به کسب نظر از سه نفر متخصصان و صاحبنظران داخلی و یا خارجی
با تخصص مرتبط با موضوع مقاله می‌باشد. تصمیم نهائی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر مقاله، با هیات تحریریه است.

16-3- انجام مکاتبات در مورد مقالات به عهده هیات تحریریه می‌باشد.

 

4- تصویب آئین‌نامه:

      این آئین‌نامه در دهمین جلسه هیات مدیره به تاریخ 11/8/1390 به تصویب رسید.

طراحی و اجرا : شرکت آداک